Bật Gzip tăng tốc độ tải trang cho Opencart

Tiếp theo series bài viết với chủ đề “Tăng tốc cho Opencart“, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bật Gzip để cải thiện tốc độ tải trang cho trang web.

Đầu tiên để kiểm tra tốc độ tải trang hiện tại của bạn đang ở mức nào thì vào url sau: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights

Để bật Gzip cho Opencart các bạn vào System / Settings và click vào Edit, tại tab server tìm Output Compression Level: điền vào mức độ nén dữ liệu từ 0 – 9 (tốt nhất nên chọn từ mức 4 đến mức 6).

Lưu ý: server đang chứa website phải bật Gzip thì chức năng Gzip của Opencart mới hoạt động.

Bật Gzip tăng tốc độ tải trang cho Opencart
5 (100%) 4 votes

4 Comments - Add Comment

Reply