Cài đặt tiếng Việt cho Opencart

Để cài đặt tiếng Việt cho Opencart đầu tiên bạn download gói tiếng Việt từ link sau:
Download gói ngôn ngữ Tiếng Việt cho Opencart

Hướng dẫn cài đặt tiếng Việt cho Opencart

Bước 1 :

Copy các file trong thư mục upload và up lên thư mục gốc trên website của bạn

Bước 2:

Vào System/Localisation/Languages/ chọn Insert để thêm ngôn ngữ. Điền vào các thông tin sau:

Cài đặt tiếng Việt cho Opencart 2.x

Cài đặt tiếng Việt cho Opencart 2.x

– Language Name: vietnamese
– Code: vi
– Locale: vi_VN.UTF-8,vi_VN,vi-vn,vietnamese
– Image: vn.png
– Directory: vietnamese
– Filename: vietnamese
– Status: Enabled
Sau đó save lại.

Bước 3:

Vào Settings chọn tab Local sửa:
Language: là ngôn ngữ của shop -> các bạn chọn Vietnamese.
Administration Language: là ngôn ngữ trang quản trị -> các bạn chọn Vietnamese.

Bước 4:

Xem thành quả của mình

Cài đặt tiếng Việt cho Opencart
4.72 (94.4%) 25 votes

16 Comments - Add Comment

Reply