Cài đặt VQMOD cho opencart chỉ với 4 bước đơn giản

Để cài đặt VQMOD cho opencart ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tải bản VQMOD mới nhất tại đây: http://goo.gl/4YNvyq

Bước 2: Giải nén ra thư mục vqmod

Bước 3: Upload thư mục vqmod vừa giải nén lên ngang hàng với thư mục gốc

upload-vqmod

Bước 4: Chạy đường dẫn http://domain.com/vqmod/install có thông báo VQMOD HAS BEEN INSTALLED ON YOUR SYSTEM! là xong.

Như vậy chỉ với 4 bước đơn giản bạn đã cài đặt thành công vQmod cho Opencart.

Cài đặt VQMOD cho opencart chỉ với 4 bước đơn giản
4.75 (95%) 8 votes

5 Comments - Add Comment

Reply