Download Opencart 1.5.6.1

Tình hình là sáng nay vào opencart.com thấy đã có Opencart 1.5.6.1, bạn nào đang xài 1.5.6 thì nên upgrade lên vì phiên bản 1.5.6.1 chắc chắn sẽ ổn định hơn.

Các bạn có thể download Opencart 1.5.6.1 tại link: http://www.opencart.com/index.php?route=download/download

Tất nhiên những bản mới ra sau thường sẽ có những cập nhật và fix 1 số lỗi tồn tại trong phiên bản trước. Mình xem changelog thì thấy Opencart 1.5.6.1 có 02 update mới so với v1.5.6:

  • Hỗ trợ MySQLi database.
  • Vá một số lỗi nhỏ (thấy ghi là có thể xem chi tiết trên GitHub nhưng mình tìm mãi mà chưa thấy đâu).
Download Opencart 1.5.6.1
2.5 (50%) 4 votes

Reply