Hướng dẫn cấu hình gửi mail cho Opencart

Chào các bạn, gửi mail cho khách hàng là một việc cực kỳ quan trọng đối với các shop online. Ở Opencart, nếu bạn để chế độ mặc định, thư của bạn sẽ vào hộp thư spam ngay, vì thế hôm nay mình sẽ chỉ cho bạn cách thiết lập mail chính xác cho shop bán hàng bằng Opencart.

Cấu hình gửi mail cho Opencart sử dụng mail hosting

Xem hình

Cấu hình gửi mail cho Opencart sử dụng mail hosting

Mail Protocol (Giao thức thư): SMTP
SMTP Host : mail.domain.com / IP mail server.
SMTP Username : account mail sử dụng để gửi email.
SMTP Password : Password của account mail trên
SMTP Port : 25
SMTP Timeout : 5
Lưu ý : Mail hosting không hỗ trợ Secure

Cấu hình gửi mail cho Opencart sử dụng Gmail

Xem hình

Cấu hình gửi mail cho Opencart sử dụng Gmail

Mail Protocol (Giao thức thư): SMTP
SMTP Host : ssl://smtp.gmail.com.
SMTP Username : account Gmail sử dụng để gửi email.
SMTP Password : Password của account mail trên
SMTP Port : 465
SMTP Timeout : 5
Lưu ý : Do Gmail bắt buộc kết nối chứng thực SSL nên chúng ta phải khai báo SMTP Host = ssl://smtp.gmail.com

Sau khi điền các thông số phía trên xong các bạn đăng nhập account Gmail sử dụng để gửi email sau đó click vào link sau để xác nhận:

https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha

Mình khuyên các bạn nên Cấu hình gửi mail cho Opencart sử dụng Gmail như thế sẽ tốt hơn.

Hướng dẫn cấu hình gửi mail cho Opencart
4.25 (85%) 4 votes

4 Comments - Add Comment

Reply