Hướng dẫn tăng tốc cho Opencart bằng cách tối ưu hóa bộ nhớ cache

Như chúng ta đã biết, về cơ bản tất cả các tệp tin trên trang web của bạn sử dụng (jpg, gif, css, js …) cần cho máy chủ của bạn biết lưu trữ thông tin các tệp này bao lâu trước khi kiểm duyệt một tệp tin mới. Nếu các bạn không cho trình duyệt biết một khoảng thời gian của bộ nhớ cache thì trình duyệt sẽ tạo ra một bản sao mới của mỗi tệp tin sau mỗi lần load trang, như vậy có nghĩa rằng trang của bạn sẽ sử dụng nhiều băng thông hơn mỗi khi tải lại trang (F5) và cũng mất nhiều thời gian hơn để tải.

Google đã khuyến cáo nên để các tệp tin được lưu trữ ít nhất một tháng, đây là một khoảng thời gian dài, như vậy nếu trang web của bạn không có nhiều thay đổi thì các bạn nên để bộ nhớ cache ít nhất là 1 tháng, nếu trang của bạn có nhiều thay đổi thì nên để nó lớn hơn 24 giờ.

Để tăng tốc cho Opencart bằng cách tối ưu hóa bộ nhớ cache các bạn thêm code sau vào tệp tin .htaccess:

# Turn on Expires and set default to 0
ExpiresActive On
ExpiresDefault A0

# Set up caching on media files for 5 weeks
<FilesMatch "\.(flv|ico|pdf|avi|mov|ppt|doc|mp3|wmv|wav)$">
ExpiresDefault A3024000
Header append Cache-Control "public"
</FilesMatch>

# Set up caching on media files for 5 weeks
<FilesMatch "\.(gif|jpg|jpeg|png|swf)$">
ExpiresDefault A3024000
Header append Cache-Control "public"
</FilesMatch>

# Set up 1 day caching on commonly updated files
<FilesMatch "\.(xml|txt|html|js|css)$">
ExpiresDefault A86400
Header append Cache-Control "proxy-revalidate"
</FilesMatch>

# Force no caching for dynamic files
<FilesMatch "\.(php|cgi|pl|htm)$">
ExpiresActive Off
Header set Cache-Control "private, no-cache, no-store, proxy-revalidate, no-transform"
Header set Pragma "no-cache"
</FilesMatch>

Lưu tập tin .htaccess lại và nhấn F5 website Opencart của bạn để cảm nhận sự thay đổi nhé !

Hướng dẫn tăng tốc cho Opencart bằng cách tối ưu hóa bộ nhớ cache
5 (100%) 6 votes

3 Comments - Add Comment

Reply