Module hiển thị sản phẩm theo danh mục cho Opencart

Display Products by Categoryopencart module giúp hiển thị sản phẩm theo danh mục. Module cho phép tùy chọn vị trí hiển thị trên layout. Sản phẩm có thể hiển thị theo hàng ngang hoặc hàng dọc tùy theo vị trí mà bạn chọn.

san-pham-theo-danh-muc

Download Module hiển thị sản phẩm theo danh mục cho Opencart

Download

Hỗ trợ các phiên bản: v1.5.3, v1.5.3.1, v1.5.4, v1.5.4.1, v1.5.5, v1.5.5.1, v1.5.6, v1.5.6.1

Module hiển thị sản phẩm theo danh mục cho Opencart
3.42 (68.33%) 12 votes

13 Comments - Add Comment

Reply