MySQLi driver cho Opencart và hướng dẫn cài đặt

Opencart các version trước 1.5.6.1 sử dụng database driver cũ là mysql. Khi cài đặt Opencart một số hosting sẽ hiển thị dòng:

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in …

để cảnh báo database driver này đã cũ.

Để khắc phục các bạn cài mysqli driver cho Opencart

Download tại đây: http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=13041

Hướng dẫn cài đặt MySQLi driver cho Opencart:

Giải nén file down về, sẽ thấy folder “Upload”
Copy các file và folder nằm trong thư mục upload vào thư mục root của trang web
Ở file config.php và admin/config.php sửa dòng define(‘DB_DRIVER’, ‘mysql’); thành define(‘DB_DRIVER’, ‘mysqliz’);

Hỗ trợ các phiên bản: v1.5.0, v1.5.0.1, v1.5.0.2, v1.5.0.3, v1.5.0.4, v1.5.0.5, v1.5.1, v1.5.1.1, v1.5.1.2, v1.5.1.3, v1.5.2, v1.5.2.1, v1.5.3, v1.5.3.1, v1.5.4, v1.5.4.1, v1.5.5, v1.5.5.1, v1.5.6

MySQLi driver cho Opencart và hướng dẫn cài đặt
4.15 (83.08%) 13 votes

18 Comments - Add Comment

Reply