Sắp xếp sản phẩm từ mới đến cũ trong Opencart một cách tự động

Có một điểm bất cập ở Opencart đó là ở trang danh mục, những sản phẩm không được đặt số thứ tự sẽ hiển thị theo kiểu cũ trước mới sau, như vậy rõ ràng khách hàng vào xem danh mục sẽ chẳng thể thấy sản phẩm mới mà toàn thấy sản phẩm cũ. Vậy phải làm sao để sắp xếp sản phẩm từ mới đến cũ cho Opencart? Chúng ta có 2 giải pháp cho vấn đề này:

1. Điền thứ tự hiển thị cho tất cả các sản phẩm một cách thủ công

Giải pháp này có vẻ không được hợp lý cho lắm, nhất là đối với những shop có nhiều sản phẩm. Cách làm này rất mất thời gian và tất nhiên chúng ta không thể nhớ được số thứ tự của sản phẩm trước để điền cho sản phẩm tiếp theo.

2. Thay đổi một chút trong code

Vào trong category.php theo đường dẫn sau : catalog/controller/product/category.php . Mở nó ra tìm đoạn này :

if (isset($this->request->get['sort'])) {
        $sort = $this->request->get['sort'];
      } else {
        $sort = 'p.sort_order';
      }

Thay thế bằng đoạn này

if (isset($this->request->get['sort'])) {
        $sort = $this->request->get['sort'];
      } else {
        $sort = 'p.date_added';
      }

tiếp theo tìm đoạn code sau:

if (isset($this->request->get['order'])) {
$order = $this->request->get['order'];
} else {
$order = 'ASC';
}

thay bằng đoạn code sau:

if (isset($this->request->get['order'])) {
$order = $this->request->get['order'];
} else {
$order = 'DESC';
}

Như vậy bài hướng dẫn sắp xếp sản phẩm từ mới đến cũ cho Opencart của mình đã xong. Lúc này những sản phẩm được đặt số thứ tự sẽ hiện thị lên trước, những sản phẩm không được đặt số thứ tự sẽ hiển thị từ mới đến cũ. Cách thứ 2 này dễ dàng hơn nhiều phải không các bạn.

Chúc các bạn thành công !

Sắp xếp sản phẩm từ mới đến cũ trong Opencart một cách tự động
3.67 (73.33%) 3 votes

Reply